Numer wpisu
168/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: topola berlińska - 3 szt. i robinia akacjowa - 1 szt. z terenu przy ul. 1 Maja 93 w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00166/05
Data złożenia
2005-08-18
Wnioskodawca
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. 1 Maja 93; 44 - 206 Rybnik - Chwałowice
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-18