Numer wpisu
201/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu działki nr 3580/ 14, położonej przy ul. Dr Mariana Różańskiego 9
Znak sprawy
Ek I-7635/00228/05
Data złożenia
2005-10-05
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-05