Numer wpisu
209/A/2005
Dotyczy
Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu stacji paliw ESSO w Rybniku przy ul. Żorskiej do zamkniętego rowu
Znak sprawy
Ek I-6210/00019/05
Data złożenia
2005-07-11
Wnioskodawca
Sap-Projekt-Południe, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
Prefeta-RduchK
Wpis z dnia
2005-10-12