Numer wpisu
211/A/2005
Dotyczy
Wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu drogowego w ciągu rzeki Rudy w km 30+300 dla budowy łącznika ulic Gliwicka- Wielopolska
Znak sprawy
Ek I-6210/00021/05
Data złożenia
2005-09-06
Wnioskodawca
Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie "system" Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9A 40-159 Katowice
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
Prefeta-RduchK
Wpis z dnia
2005-10-12