Numer wpisu
212/A/2005
Dotyczy
Wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Rudy linią napowietrzną linią niskiego napięcia przy ul. Mikołowskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-6210/00024/05
Data złożenia
2005-09-19
Wnioskodawca
Firma Usługowa - Elkoszt janusz Ćwikła, ul. PCK 2 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
Prefeta-RduchK
Wpis z dnia
2005-10-12