Numer wpisu
245/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00094/04
Data złożenia
2005-11-05
Wnioskodawca
P.T.H. Lubszczyk Krystian, ul. Wodzisławska 13, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Dokumentacja do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-26