Numer wpisu
250/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 6 m2 krzewów z terenu działki nr 2430/131, położonej przy ul. Św. Józefa 9.
Znak sprawy
Ek I-7635/00257/05
Data złożenia
2005-10-31
Wnioskodawca
Przedszkole nr 10, ul. Św. Józefa 9; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-31