Numer wpisu
253/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola chińska - dwuzrost z terenu działek nr: 2019/67 i 2022/67, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. Świerklańskiej 42.
Znak sprawy
Ek I-7635/00265/05
Data złożenia
2005-10-31
Wnioskodawca
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego Warsztat Mechaniczny, ul. Świerklańska 42; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-31