Numer wpisu
258/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. olsza czarna z terenu działek nr: 1728/27 i 1729/24, położonych przy ul. A. Dygasińskiego 91, będących własnością wnioskodawcy.
Znak sprawy
Ek I-7635/00274/05
Data złożenia
2005-11-09
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-09