Numer wpisu
263/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu Osiedla Południe 37 w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00306/05
Data złożenia
2005-11-15
Wnioskodawca
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Połóudnie", Os. Południe 37; 44 - 253 Rybnik - Boguszowice
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-15