Numer wpisu
272/A/2005
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00004/05
Data złożenia
2005-02-07
Wnioskodawca
EKO-MAT Zbigniew Matyasik, ul. Sławkowska 12 43-600 Jaworzno
Załączniki dołączone do wniosku
Dokumentacja do wydania zezwolenia
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Pozostawienie sprawy bez rozpoznania
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SkoczekG
Wpis z dnia
2005-11-28