Numer wpisu
274/A/2005
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Znak sprawy
Ek I-7661/00008/05
Data złożenia
2005-03-23
Wnioskodawca
EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Spółka Jawna, ul. Kościuszki 45a 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Dokumentacja do wydania zezwolenia
Nazwa organu
Prezydenta Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SkoczekG
Wpis z dnia
2005-11-28