Numer wpisu
288/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu dz. nr 1051/31, będącej własnością wnioskodawców, położonej przy ul. Śląskiej 24 w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00297/05
Data złożenia
2005-11-10
Wnioskodawca
Osoby fizyczne
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-12-08