Numer wpisu
296/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. czterozrostu drzewa gat. wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 1946/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00305/05
Data złożenia
2005-11-17
Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju Zakład Cieplny, ul. Konrada Winklera 5; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-12-19