Numer wpisu
2/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. topól balsamicznych z terenu S.P. Nr 3 i Gimnazjum Nr 10 (dz. nr 2534/56) przy ul. Piastów 15.
Znak sprawy
Ek I-7635/00308/05
Data złożenia
2005-11-30
Wnioskodawca
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60; 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2006-01-05