Numer wpisu
17/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46 cm , rosnącego na terenie działki nr 2114/68, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Żytniej 13 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00338/05
Data złożenia
2005-12-14
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2006-01-12