Numer wpisu
301/A/2005
Dotyczy
Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00037/05
Data złożenia
2005-12-16
Wnioskodawca
Osoba fizyczna , ul. Pogodna 44-203 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Dokumentacja do zmiany zezwolenia
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SkoczekG
Wpis z dnia
2006-01-13