Numer wpisu
86/A/2006
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej do projektowanego Marketu Budowlanego OBI przy ul. Żorskiej
Znak sprawy
Ek I-7624/00043/05
Data złożenia
2005-09-23
Wnioskodawca
Pracownia Projektowa i Doradztwa Technicznego Tensa, ul. Kłokocińska 46, 44-251 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Inwestor: Podalux Sp. zo.o., ul. Stawki 2, Warszawa
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18