Numer wpisu
88/A/2006
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy Placu Wolności w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00052/05
Data złożenia
2005-10-24
Wnioskodawca
Pracownia Architektury i Grafiki "top PROJECT", ul. Chrobrego 21, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Inwestor: Focus Park Rybnik Bis Sp.z o.o., Al.Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18