Numer wpisu
94/A/2006
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00070/05
Data złożenia
2005-10-28
Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o., ul. Pod Lasem 62 44-210 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18