Numer wpisu
110/A/2006
Dotyczy
Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu pawilonu handlowego przy ul. Sybiraków w Rybniku do Młynówki
Znak sprawy
Ek I-6210/00009/06
Data złożenia
2006-04-11
Wnioskodawca
Biuro Projektowania Architektonicznego i Usług Geodezyjnych a.g.projekt, ul. M Skłodowskiej-Curie 7, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Inwestor: Lima Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Klonowa 10, 62-081 Baranowo
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18