Numer wpisu
111/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 781/31, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w Rybniku – Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00064/06
Data złożenia
2006-03-31
Wnioskodawca
Kompania Węglowa S. A. Oddział KWK Jankowice, ul. Jastrzębska 12; 44 – 253 Rybnik – Boguszowice
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18