Numer wpisu
126/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1798/124, będącej własnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Wodzisławskiej 112.
Znak sprawy
Ek I-7635/00084/06
Data złożenia
2006-04-10
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18