Numer wpisu
140/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gatunków: sosna pospolita – 1 szt., modrzew europejski – 10 szt., rosnących na terenie działki nr 2135/354, będącej własnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Stawowej 69 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00091/06
Data złożenia
2006-05-16
Wnioskodawca
Państwo Maria i Zenon Zieleźnik, ul. Wincentego Kadłubka 31 D; 44 - 270 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-05