Numer wpisu
143/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 643/194, 646/185, 647/170, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bolesława Chrobrego 41 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00074/06
Data złożenia
2006-05-11
Wnioskodawca
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH w GLIWICACH ul. Dubois 12; 44 - 100 Gliwice
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-05