Numer wpisu
144/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 5122/118, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00100/06
Data złożenia
2006-05-18
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-05