Numer wpisu
165/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 891/19, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnik, położonej przy ulicy Oskara Kolberga w Rybniku – Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00110/06
Data złożenia
2006-05-22
Wnioskodawca
>>EKO<< M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka SPÓŁKA JAWNA, ul. Tadeusza Kościuszki 45a; 44 - 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-05