Numer wpisu
167/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew gatunków: sosna pospolita - 17 szt., modrzew europejski – 5 szt., rosnących na terenie działek nr: 728/9 i 729/9, położonych przy ulicy Wincentego Witosa 75 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00098/06
Data złożenia
2006-06-05
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-05