Numer wpisu
182/A/2006
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: dwupoziomowy parking przy ul.Brudnioka
Znak sprawy
Ek I-7624/00059/06
Data złożenia
2006-06-08
Wnioskodawca
Joanna Wawrzyniak Pracownia Architektury i Grafiki "top Projekt" ul. Chrobrego 21 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
mapa zasadnicza, dane właścicieli sąsiednich działek, mapa poglądowa koncepcja architektoniczna parkingu dwupoziomowego przy ul. Brudnioka
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13