Numer wpisu
187/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola balsamiczna, rosnącego na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 8 w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00174/06
Data złożenia
2006-07-06
Wnioskodawca
Spółdzielnia Mieszkaniowa >>Centrum<<, ul. Śląska 18; 44 - 206 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13