Numer wpisu
191/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku olsza szara, rosnących na terenie działki nr 516/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej w Rybniku - Kamień.
Znak sprawy
Ek I-7635/00144/06
Data złożenia
2006-06-12
Wnioskodawca
Pan Marek Cios, ul. Św. Maksymiliana 10c/24; 44 - 207 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13