Numer wpisu
195/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 882/55 i 4840/180, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Grzybowej 14 i gen. Józefa Hallera 6 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00164/06
Data złożenia
2006-06-26
Wnioskodawca
Telekomunikacja Polska Pion Administracji Region Południowy Dział Utrzymania Majątku, ul. Francuska 101; 40 - 506 Katowice
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13