Numer wpisu
196/A/2006
Dotyczy
wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem przyłączy oraz budową kanalizacji deszczowej oraz modernizacją starego budynku "słodowni" po byłym browarze
Znak sprawy
Ek I-7635/00153/06
Data złożenia
2006-06-14
Wnioskodawca
Focus park Rybnik Bis Sp. Z o.o. , Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
Załączniki dołączone do wniosku
Zestawienie drzew i krzewów do usunięcia, upoważnienie dla pana Krzysztofa Bębacz, mapki z naniesioną zielenią
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
-
Zastrzeżenie informacji
brak
Numery innych kart
-
Uwagi
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13