Numer wpisu
197/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1153/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gzelskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00163/06
Data złożenia
2006-06-26
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13