Numer wpisu
204/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 10, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2826/170, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 16 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00193/06
Data złożenia
2006-07-26
Wnioskodawca
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ i PSYCHOTERAPII ul. Bolesława Chrobrego 16; 44 - 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13