Numer wpisu
211/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 33 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00190/06
Data złożenia
2006-07-24
Wnioskodawca
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO im. Stanisława Staszica, ul. płk. ks. W. Kubsza 12; 44 – 300 Wodzisław Śląski
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13