Numer wpisu
216/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 575/28, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 7 w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00196/06
Data złożenia
2006-08-10
Wnioskodawca
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. Józefa Szulika 7; 44 - 206 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13