Numer wpisu
231/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 3068/180, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00218/06
Data złożenia
2006-08-23
Wnioskodawca
Firma REMONTEX Spółka z o. o., ul. Józefa Rymera 4; 44 – 270 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13