Numer wpisu
245/A/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00073/05
Data złożenia
2005-06-20
Wnioskodawca
R&M plettac Sp. z o.o., ul. Kościuszki 19, 63-500 Ostrzeszów
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-13