Numer wpisu
297/A/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00063/06
Data złożenia
2006-06-01
Wnioskodawca
Budimex-Dromex S.A., ul. Stawki 40, 01-140 Warszawa
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy przebudowy DK nr 78
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-02