Numer wpisu
337/A/2006
Dotyczy
wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa pasa wyłączeń na drodze woj. nr 935 w kierunku Żory-Rybnik i zjazdu na parking do TESCO w Rybniku przy ul. Żorskiej
Znak sprawy
Ek I-7624/00074/06
Data złożenia
2006-07-28
Wnioskodawca
INŻBUD ul. Niedobczycka 75 A 44-218 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
koncepcja architektoniczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-12-13