Numer wpisu
357/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1446/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 13 w Rybniku - Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00286/06
Data złożenia
2006-10-23
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-12-13