Numer wpisu
361/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Weroniki 8 w Rybniku – Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00280/06
Data złożenia
2006-11-02
Wnioskodawca
PRZEDSZKOLE NR 25, ul. Weroniki 8; 44 - 270 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-12-13