Numer wpisu
371/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2866/36, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 6 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00307/06
Data złożenia
2006-11-07
Wnioskodawca
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, ul. Wodzisławska 6; 44 - 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-12-13