Numer wpisu
375/A/2006
Dotyczy
wniosek o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Chwałowice" zlokalizowanego pomiędzy ulicami Noworadziejowską i Składową w Rybniku - teren przy szybie IV
Znak sprawy
Ek II-6064/00022/04
Data złożenia
2006-10-02
Wnioskodawca
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Chwałowice ul. 1 Maja 26 44 - 2006 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
1. Aktualizacja proj. technicz. pt.: "Rekultyw. i zagospodarow. Zwał. odpadów powęgl. KWK Chwałowice zlokalizow. pomiędzy ul. Noworadziejowską i Składową w Rybniku - teren przy szybie IV", opracowany we wrześniu 2006 r. 2. Ogólny harmonogram robót
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 012
Sposób zakończenia postępowania
wydanie decyzji Nr Ek II-6064/00022/04 z dnia 20 listopada 2006 r.
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-12-13