Numer wpisu
377/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2767/244, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Popielowskiej 24 w Rybniku - Radziejów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00316/06
Data złożenia
2006-11-17
Wnioskodawca
osoby fizyczne
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-12-13