Numer wpisu
381/A/2006
Dotyczy
Wydania zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. swierk z terenu bazy przy ul. Pod Lasem 64
Znak sprawy
Ek I-7635/00331/06
Data złożenia
2006-11-28
Wnioskodawca
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
-
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 Wydział Ekologii pok. 013
Zastrzeżenie informacji
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-12-13