Numer wpisu
385/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 5233/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej 6 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00325/06
Data złożenia
2006-11-22
Wnioskodawca
Pani Małgorzata Grzywocz, ul. Kolejowa 6; 44 - 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-12-13