Numer wpisu
396/A/2006
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00031/06
Data złożenia
2006-11-30
Wnioskodawca
WC SERWIS Bańska, Kucharski Sp. J., ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze
Załączniki dołączone do wniosku
Dokumentacja do wydania zezwolenia
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-12-13