Numer wpisu
397/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 191/6 i 261/7, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku – Niewiadom.
Znak sprawy
Ek I-7635/00319/06
Data złożenia
2006-11-21
Wnioskodawca
Rzymsko – Katolicka Parafia Bożego Ciała i św. Barbary, ul. Ks. Piotra Skargi 46; 44 - 273 Rybnik 11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-12-13